Askerlik Başvuruları için Gerekli Belgeler

AskerlikAskerlik İşlemleri

Son dakika: Bedelli askerlik

Bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler için burayı tıklayın.

Askere karar aldırma (Türkiye’deki yüksek okullardan mezun olanlar)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, yüksek okul mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca bunların dengi okul olarak kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezunu yükümlüler lisansüstü öğrenime başlamadan önce, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine, yurt dışındaysalar bağlı bulundukları konsolosluklara müracaat ederek askerliklerine yedek subay adayı olarak karar aldırmak zorundadırlar.
Lisansüstü öğrenime devam etmeyip yurt dışında isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

askerlikGerekli Belgeler :

 • İki adet dilekçe
 • Dört adet noter onaylı diploma sureti veya çıkış belgesi (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslının ve dört adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Üç adet noter onaylı nüfus cüzdanı sureti (onaylı örneği yoksa nüfus cüzdanının aslının ve üç adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Sekiz adet vesikalık fotoğraf
 • İki adet Son Yoklama Başvuru Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktor (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurulup imzalayacaktır. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına “İşbu formun on yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur” diyerek kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
Belgelerinizin askerlik şubenize gönderilmesi ve belge asıllarının size iadesi için 10 adet o.55 EURO’luk posta pulu

Almanya İçin Özel Notlar

Lisansüstü öğrenime devam etmeyip ALMANYA’da isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Askere karar aldırma (Yurt dışındaki yüksek okullardan mezun olanlar)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, yüksek okul mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca bunların dengi okul olarak kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezunu yükümlüler lisansüstü öğrenime başlamadan önce, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine, yurt dışındaysalar bağlı bulundukları konsolosluklara müracaat ederek askerliklerine yedek subay adayı olarak karar aldırmak zorundadırlar.

Lisansüstü öğrenime devam etmeyip yurt dışında isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

 • İki adet dilekçe
 • Dört adet noter onaylı diploma sureti veya çıkış belgesi (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslının ve dört adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Dört adet noter onaylı YÖK Denklik Belgesi (onaylı örneği yoksa belgenin aslını ve dört adet fotokopisini göndermeniz gerekmektedir.)
 • Dört adet Diploma Tercümesi (tercümeyi kendiniz yapabilirsiniz.)
 • Üç adet noter onaylı nüfus cüzdanı sureti (onaylı örneği yoksa nüfus cüzdanının aslının ve üç adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Sekiz adet vesikalık fotoğraf
 • İki adet Son Yoklama Başvuru Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktor (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurulup imzalayacaktır. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına “İşbu formun on yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur” diyerek kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
Belgelerinizin askerlik şubenize gönderilmesi ve belge asıllarının size iadesi için 10 adet 0,55 EURO’luk posta pulu

Almanya İçin Özel Notlar
Lisansüstü öğrenime devam etmeyip ALMANYA’da isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Askere karar aldırma (Er olarak)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Bu işlem, yurt dışına öğrenci olarak geldikten sonra bağlı bulundukları eğitim ataşeliklerine zamanında başvurmadıklarından eğitim ataşelikleri tarafından istenen “askerlikle ilişkisiz” belgesini temin etmek isteyen yükümlüler için gerekmektedir.
Öğrenime devam etmeyip yurt dışında isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

 • İki adet dilekçe
 • Dört adet noter onaylı lise diploma sureti veya çıkış belgesi (onaylı örneği yoksa onaylanmak üzere belgenin aslının ve dört adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Üç adet noter onaylı nüfus cüzdanı sureti (onaylı örneği yoksa nüfus cüzdanının aslının ve üç adet fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir)
 • Sekiz adet vesikalık fotoğraf
 • İki adet Son Yoklama Başvuru Formu: Kimlik bilgileri ve adres bölümleri doldurulup, fotoğraf yapıştırılacaktır. Muayene olunan doktor (bir doktor imzası yeterlidir) formda ilgili yerleri doldurulup imzalayacaktır. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına “İşbu formun on yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur” diyerek kendi el yazınızla yazıp, isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
Belgelerinizin askerlik şubenize gönderilmesi ve belge asıllarının size iadesi için 10 adet 0,55 EURO’luk posta pulu

Almanya İçin Özel Notlar
Öğrenime devam etmeyip ALMANYA’da isçi statüsünü haiz olarak çalışmaya başlayanların askerliklerine bu aşamada karar aldırmalarına gerek bulunmamakta, bu yükümlülerin işçi erteleme işlemi yaptırmaları için yine bağlı bulundukları Başkonsolosluklara başvurmaları gerekmektedir.

Bakaya işlemleri

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Askerliğine er veya yedek subay adayı olarak karar aldırıp, belirlenen celbe katılmayan yükümlüler bakaya kalmaktadır. Bu durumda olan yükümlülerin bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine savunma göndermeleri gerekmektedir.

Bakaya kalan yükümlüler mahkemeye verilmekte olup haklarında “Beraat veya Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı” verilenlerden öğrencilikleri devam edenlerin ivedilikle bağlı bulundukları eğitim ataşeliklerine başvurarak sevk tehir işlemi, işçilik statüsünü haiz olanların ise bağlı bulundukları konsolosluklara müracaat ederek işçi erteleme işlemi yaptırmaları gerekmektedir. İşlemlerini zamanında yaptırmayanlar tekrar bakaya kalmaktadır. Bakaya olup, işçilik statüsünü de haiz bulunanlar savunmalarını gönderirken işçi erteleme işlemi için de başvurularını yapabilirler.

Gerekli Belgeler :
İfade Tutanağı: Bakaya kalma nedenini içeren savunmayı yazdıktan (ifadenin alındığı yere bağlı bulundugunuz Başkonsolosluk /Büyükelçilik konsolosluk şubesinin adını yazınız. İfadenin alındığı tarih olarak da savunmanızı yazdığınız tarihi yazınız. ) sonra üç adet basıp “İFADEYİ VEREN” bölümünü imzalayınız.
Nüfus cüzdanı ve pasaportun aslı ve pasaportun işlem görmüş tüm sayfalarının ikişer adet fotokopisi (tamamen boş olan sayfaları çekmeyiniz.)
Bakaya kalmanıza yol açan durumu belgeleyen evrak (öğrenci belgesi, hastalık raporu gibi) aslı, iki adet fotokopisi ve üç nüsha tercümesi (tercümeyi kendiniz yapabilirsiniz.)

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
Belgelerinizin askerlik şubesine gönderilmesi ve belge asıllarının size iadesi için 10 adet 0,55 EURO’luk

Erteleme başvurusu (Öğrenci Statüsünde Olanlar)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Öğrenci statüsünde olan yükümlülerin askerlikleri bağlı bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşelikleri tarafından ertelenmektedir.

Gerekli Belgeler :

 • Başvuru dilekçesi (Eğitim Ataşeliklerinden alınır)
 • Mezuniyet belgesi (en son mezun olunan okul belgesi, lise veya üniversite diploması)
 • Bir Alman Üniversitesinden alınacak kayıt belgesi veya dil öğrenim belgesi Lisans öğrenimi yapacaklardan ÖSYS Sonuç ve Yerleştirme Belgesi
 • Nüfus cüzdanı (aslı veya onaylı sureti)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
 • Pasaport fotokopisi (resimli yüzünü, süresini ve vizeyi gösteren sayfalar)
 • Posta pulu (10 adet 0,55 Euro)
 • Öğrencilerin bağlı bulundukları T.C. Başkonsoloslukların bünyesinde bulunan Eğitim Ataşeliklerine müracaat ederek özel öğrenciliklerinin Milli
 • Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tarafından tanınmaları için gerekli başvuruları yapmaları gerekir. Öğrencilikle ilgili gerekli form ve açıklamalar www.tcberlinea.de adresinde yer almaktadır.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Erteleme başvurusu – İlk erteleme (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Yurt dışında geçici veya sürekli oturma ve çalışma izinlerine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek yada sanatı icra ederek çalışan vatandaşların her türlü askerlik işlemleri bu statülerini sürdürmeleri ve erteleme bitim tarihinden önce müracaat etmeleri  halinde 38 yaşlarının sonuna kadar ertelenebilir.
Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden, (resmi öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma-çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma-çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da yükümlülüklerini işçi olarak erteletebilirler. Bu durumda olan yükümlülerin üniversitelerden alacakları iş belgesine pozisyon ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir
Resmi burslu öğrenciler hakkında burs aldıkları sürece işçi erteleme işlemi yapılmamakta ancak, burs kesildikten sonra, yukarıdaki belgelere ilaveten, burs kesilme tarihini gösteren bir belge de ibraz etmeleri halinde erteleme işlemi yapılabilir.
Oturma-çalışma izinleri devam ettiği sürece geçici olarak işsiz kalanlar, meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar, maluliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların da başvuruları halinde yükümlülükleri ertelenebilir. Ancak çalışılmayan bu süreler dövizle askerlik için gerekli olan üç yıllık çalışma süresine ilave edilmez.
Başka bir ülke vatandaşı veya oturma ve çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek başlangıçta sadece oturma izni alan, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilmektedir. Evlilik belgesi ve eşin yurt dışındaki oturma veya çalışma müsaadesinin (diğer ülke vatandaşı ise doğum kağıdı ve pasaportu) noter onaylı fotokopisi ve oturma/çalışma izni için başvuru yapıldığına dair belge ibraz edilmesi halinde, askerlik ertelemeleri, çalışma müsaadesi alınmamış olsa dahi yapılabilmektedir. Ancak, bu süre dövizle askerlik başvurusunda aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz. Dövizle askerlik başvurusunda çalışma izni alındıktın sonraki süreler esas alınmaktadır.
Çalışmaya başladığınız tarihte sahip olduğunuz belgeyi de göndermeniz gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

 • İşçi/İşveren Statüsünde Bulunan Yükümlüler İçin İlk Askerlik Erteleme Başvuru Dilekçesi
 • Oturma-çalışma izin belgesi aslı (izin belgesi tanımları aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.)
 • İşçilik sıfatını kanıtlayan, işverence antetli kağıda yazılmış  ve imzalanmış belgenin aslı. (iş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen)  Bu belgede, pozisyon, işe başlama tarihi ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir. İşçi olarak çalışmayıp da işveren statüsünde olan yükümlülerin Ticaret Odasından işyerinin kayıtlı olduğunu ve halen işlevini yürüttüğünü belirten belge almaları gerekmektedir.
 • Maaş bordrosunun birer adet fotokopisi
 • Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Erteleme Belgesi: Beş adet doldurulup imzalanarak Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gönderilecektir. Tereddüt ettiğiniz bölümleri lütfen doldurmayınız.
 • Tebliğ Belgesi ve Tahhütname Formu iki adet basıldıktan ve doldurulduktan sonra “Tebellüğ Eden” bölümününün imzalanıp tarih atıldıktan sonra Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Beş adet son altı ay zarfında çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafınız (fotokopi resimler kabul edilmemektedir.)
 • Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi
 • Pasaportun (T.C ve varsa uyrukluğunda bulunulan diğer ülke pasaportunun) aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının birer adet fotokopisi (tamamen boş olan sayfaların fotokopisinin çekilmesine gerek yoktur.)
 • Mezuniyet belgesi (diploma fotokopisi).

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
3 Euro

Almanya İçin Özel Notlar
Alman oturumunuz süreli (Befristete Aufenhaltserlaubnis) ise çalışma müsaadenizin de (Arbeitserlaubnis) fotokopisini getiriniz. Alman oturumunuz oturma hakkı (Aufenhaltsberechtiging) veya süresiz (Unbefristet) ise çalışma müsaadesine ihtiyaç yoktur.

Erteleme başvurusu – İkinci ve sonraki (İşçi – İşveren Statüsünde Olanlar)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Uygulamaya göre 38 yaş sonuna kadar her iki yılda bir askerlik ertelemesinin yenilenmesi gerekmektedir. (Bazı ertelemeler daha kısa sürelerle yapılmaktadır) İlk erteleme formunda veya yapıldıysa müteakip erteleme yazısında belirtilen erteleme bitim tarihinden bir-iki ay önce başvurmanız yararlı olacaktır.
Oturma-çalışma izinleri devam ettiği sürece geçici olarak işsiz kalanlar, meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar, maluliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların da başvuruları halinde yükümlülükleri ertelenebilir.
Başka bir ülke vatandaşı veya oturma ve çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek başlangıçta sadece oturma izni alan, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilmektedir. Evlilik belgesi ve eşin bulunulan ülkedeki oturma veya çalışma müsaadesinin (yabancı uyrukluysa doğum kağıdı ve pasaportu) noter onaylı fotokopisi ve oturma/çalışma izni için başvuru yapıldığına dair belge ibraz edilmesi halinde, askerlik ertelemeleri, çalışma müsaadesi alınmamış olsa dahi yapılabilmektedir. Ancak, bu süre dövizle askerlik başvurusunda aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz. Dövizle askerlik başvurusunda çalışma izni alındıktın sonraki süreler esas alınmaktadır.
İlk erteleme ikamet adresiniz dolayısıyla başka bir konsolosluğumuzda yapıldıysa ilk erteleme belgesinin fotokopisinin de gönderilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

 • İşçi/İşveren Statüsünde Bulunan Yükümlüler İçin Müteakip Askerlik Erteleme Başvuru Dilekçesi
 • Pasaportun (T.C ve varsa uyrukluğunda bulunulan diğer ülke pasaportunun) işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi  (tamamen boş olan sayfaların fotokopisinin çekilmesine gerek yoktur)
 • Nüfus cüzdanının bir adet fotokopisi
 • İşçilik sıfatını kanıtlayan, işverence antetli kağıda yazılmış  ve imzalanmış belgenin aslı. (iş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen)  Bu belgede, pozisyon, işe başlama tarihi ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir. İşçi olarak çalışmayıp da işveren statüsünde olan yükümlülerin Ticaret Odasından işyerinin kayıtlı olduğunu ve halen işlevini yürüttüğünü belirten belge almaları gerekmektedir.
 • Maaş bordrosunun birer adet fotokopisi
 • Oturma-Çalışma izin belgesi fotokopisi (izin belgesi tanımları aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.)
 • Tebliğ Belgesi ve Taahhütname Formu bir adet basıldıktan sonra “Tebellüğ Eden” bölümününün imzalanıp tarih atıldıktan sonra Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
3 Euro

Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Doğumla Aynı Zamanda bulunulan ülke Vatandaşı Olanlar)

Kişisel başvuru gereklidir.

Açıklamalar :
Doğumla aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olan ve halen bu ülkede ikamet eden yükümlünün askerlik görevi bu statüsünü korumak (o ülkenin vatandaşı olmak ve orada ikamet etmek) koşuluyla 38 yaşının sonuna kadar ertelenebilir.
Erlemenin kaldırılacağı haller:
İkinci ülke vatandaşlığının sona ermesi,
Yurda kesin dönüş yapılması (bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla bir sürenin yurtiçinde geçirilmesi halinde kesin dönüş yapılmış sayılır)
Bulunulan ülkedeki ikametinizin sona ermesi,
38 yaşını doldurulmuş olması,
Ertelemeye esas teşkil eden bilgilerin ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması hallerinde yapılan ertelemeler iptal edilir.

Gerekli Belgeler :

 • Doğumla ikinci bir ülke Vatandaşı Olanlar İçin Askerlik Erteleme Dilekçesi doldurulup, imzalanarak iki nüsha halinde Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine iade edilecektir.
 • Doğum belgesinin aslı veya onaylı örneği ile iki adet fotokopisi
 • T.C. Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi
 • Vatandaşlığı kazanılan ülke pasaportu ile Türk pasaportunun aslı ve tüm sayfalarının ikişer adet fotokopisi
 • Dört adet son altı ay zarfında çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi resimler kabul edilmemektedir.)
 • Adresinizi kanıtlayacak belgenin (ehliyet, kira kontratı, elektrik veya gaz faturası v.b. belgelerden sadece birinin) noterden onaylı bir örneği
 • Öğrenciyseniz öğrenci belgesi, işçiyseniz işçilik sıfatını kanıtlayan, işverence antetli kağıda yazılmış  ve imzalanmış belgenin aslı. (iş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen)  Bu belgede, pozisyon, işe başlama tarihi ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir. İşçi olarak çalışmayıp da işveren statüsünde olan yükümlülerin, resmi makamlardan işyerinin kayıtlı olduğunu ve halen işlevini yürüttüğünü belirten belge almaları gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
3 Euro

Erteleme başvurusu – (Birden Fazla Tabiyetli Türk Vatandaşları için / Bulunulan ülke Vatandaşlığına Sonradan Alınan Yükümlüler)

Kişisel başvuru gereklidir.

Açıklamalar :
18 yaşından önce bulunulan ülkeye yerleşmek amacıyla gelip, 38 yasına kadar bu ülkenin vatandaşlığına alınan ve halen bu ülkede ikamet eden yükümlünün askerlik görevi bu statüsünü korumak (vatandaşlığın devam etmesi ve o ülkede ikamet edilmesi) koşuluyla 38 yaşının sonuna kadar ertelenebilir.

Ertelemenin kaldırılacağı haller:

 • İkinci ülke vatandaşlığının sona ermesi,
 • Yurda kesin dönüş yapılması (bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla bir sürenin yurtiçinde geçirilmesi halinde kesin dönüş yapılmış sayılır)
 • Bulunulan ülkede ikametinizin sona ermesi,
 • 38 yaşını doldurulmuş olması,
 • Ertelemeye esas teşkil eden bilgilerin ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması hallerinde yapılan ertelemeler iptal edilir.

Gerekli Belgeler :

 • 18 Yaşından Önce bulunulan ülkeye yerleşmek amacıyla gelip aynı zamanda bu ülke Vatandaşı Olanlar İçin Askerlik Erteleme Dilekçesi doldurulup, imzalanarak iki nüsha halinde Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine iade edilecektir.
 • Bulunulan ülke vatandaşlık belgesinin noterden onaylı örneği ile bir adet fotokopisi
 • Bulunulan ülkeye yerleşmek amacıyla 18 yasından önce gelindiğini kanıtlayan ve ilk giriş tarihini gösteren resmi bir belge ve iki adet fotokopisi.
 • T.C. Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi
 • Vatandaşlığı kazanılan ikinci ülke pasaportu ile Türk pasaportlarının aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının ikişer adet fotokopisi
 • Dört adet son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf
 • Adresinizi kanıtlayacak belgenin (ehliyet, kira kontratı, elektrik veya gaz faturası v.b. belgelerden sadece birinin) onaylı bir örneği
 • Öğrenciyseniz öğrenci belgesi, işçiyseniz işçilik sıfatını kanıtlayan, işverence antetli kağıda yazılmış  ve imzalanmış belgenin aslı. (iş teklif mektubu göndermeyiniz lütfen)  Bu belgede, pozisyon, işe başlama tarihi ve ödenen ücretin veya maaşın miktarının da belirtilmesi gerekmektedir. İşçi olarak çalışmayıp da işveren statüsünde olan yükümlülerin işyerinin kayıtlı olduğunu ve halen işlevini yürüttüğünü belirten belge almaları gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
3 Euro.

Dövizle askerlik başvurusu (Birinci aşama)

Kişisel başvuru gereklidir.

Açıklamalar :
Dövizle Askerlik Yasasından Yararlanma şartları:

Yararlanabilecek Olanlar:

 • Askerlik yükümlülüğüne tabi vatandaşlarımızdan yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süreyle fiilen ve aralıksız şekilde:
 • İşçi sıfatıyla çalışanlar,
 • İşveren sıfatıyla çalışanlar,
 • Herhangi bir meslek veya sanatı icra edenler, Gemi adamı sıfatıyla yabancı bayrak taşıyan gemilerde görev yapanlar,
 • 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna değin başvurarak en geç 38 yaşını doldurdukları yılı izleyen yıl içindeki Ekim celp döneminde askere sevkedilip bir aylık temel askerlik eğitimlerini yapmaları ve anılan sıfatlarını yükümlülüklerini tamamlayıncaya ( ödenmesi gereken dövizin tamamı ödeninceye ve bir aylık temel askerlik eğitimi bitirilinceye) kadar sürdürmeleri şartıyla  dövizle askerlik hakkından yararlanırlar.

Yararlanabilmek için gerekli şartlar:

 • Yabancı bir ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süreyle ve devamlılık arz eden bir işte fiilen işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak ve bu statülerini yükümlülüklerini tamamlayıncaya (ödenmesi gereken dövizin tamamı ödeninceye ve bir aylık temel askerlik eğitimi bitirilinceye) kadar kaybetmemiş olmak.
 • Türkiye’de henüz silah altına alınmamış olmak.
 • Dövizle askerlik hakkından yararlanmak için 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar bağlı  bulunulan T.C Konsolosluklarına başvurarak gerekli belgeleri ibraz etmek.
 • Belirlenen dövizi (Bugüne kadar 10.000 DM olarak belirlenen miktar Avrupa Para Birliğine bağlı 12 ülkede 1.1.2002 tarihinden itibaren ortak para birimi  EURO kullanımına geçilmesi nedeniyle 5.112 EURO olarak tespit edilmiştir.) Yönetmelikte gösterilen cins, miktar, süre ve şartlarla ödemek. (Ödemeye hangi cins dövizle başlandıysa o dövizle tamamlanması gerekmektedir.)
 • Taksitle ödemeyi tercih edenler bulundukları ülkedeki statülerini kaybetmemek ve ödemelerini en geç 38 yaşını geçmemek üzere tamamlamak kaydıyla en fazla dört taksitle ödeme yapabilirler.

Buna göre:

 • 38 yaşında bulunanlar 5.112 EURO’nun her yıl için belirlenecek karşılığı doların tamamını başvuru sırasında peşin olarak ödeyeceklerdir.
 • 37 yaşında bulunanlar bedelin tamamını ya başvuru sırasında peşin olarak ödeyecekler ya da toplam meblağın en az dörtte birini başvuru sırasında, kalanını ise 2005 yılı içinde ödeyeceklerdir.
 • 36 yaşında bulunanlar bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında, kalanın yarısını 2005 yılı içinde, diğer yarısını ise 2006 yılı içinde ödeyeceklerdir.
 • 35 yaşında bulunanlar bedelin en az dörtte birini (başvuru sırasında kalanını ise takip eden yıllarda ödeyeceklerdir. Son taksidi 38 yaş içinde mutlaka ödemiş olacaklardır.
 • 34 veya daha genç yaşta bulunanlar bedelin en az dörtte birini başvuru sırasında ödeyeceklerdir. Kalan miktarı ise, en geç 36, 37, 38 yaşını tamamladıkları yıllarda veya daha önceki yıllarda en çok üç taksitte ödeyeceklerdir.
 • Dikkat! Ödemelerini 38 yaş sonuna kadar tamamlamayanlar bir aylık yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi ödemelerini yasal süresi içinde yapmadıkları için yasa kapsamından çıkartılarak statülerine göre tekrar askerliğe sevkedilirler.
 • Dövizle askerlik hizmeti yükümlülüğünün devamı süresinde yurda kesin dönüş yapmamış olmak veya her takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arası) içerisinde 6 aydan fazla bir süre ile yurtiçinde bulunmamak (Yükümlüler kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak şartıyla kesin dönüş yapabilirler.
 • En geç 38 yaşını tamamlayacakları yılı izleyen yıl içindeki Ekim celp döneminde askere sevkedilip bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak.
 • Dövizle askerlik  hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas çalışma sürelerini, oturma-çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler. Bunlardan, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmaya hak kazananlar, en son ikamet ettikleri ülkede, bağlı bulundukları konsolosluklara başvurarak daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden, (resmi öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma-çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma-çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar da dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. Bu durumda olanların üniversiteden alacakları belgeye pozisyon, çalışma süreleri (dönem dönem belirtilmesi gerekmektedir.) ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir.
 • Resmi burslu öğrenciler burs aldıkları sürece dövizle askerlik yasasından yararlanamamakta ancak, burs kesildikten sonra (burs kesildikten sonra yurt dışında en az üç yıl çalışma/oturma şartı aranmaktadır.) burs kesilme tarihini gösteren bir belge ibraz etmeleri halinde anılan yasadan yararlanmak için başvurabilirler.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanamayacak Olanlar:

 • Durumları yukarıda belirtilen şartlara uymayanlar.
 • Ödemesi gereken dövizi öngörülen miktar, süre ve şartlara uygun olarak ödemeyenler veya ödemekten vazgeçenler.
 • Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler.
 • Yabancı ülkelerde resmi görevle (kamu kurum ve kuruluşları ile hissesinin çoğunluğu kamuya ait olan kuruluşlar tarafından yabancı ülkelerde yapılan görevlendirme) bulunanlar.
 • Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilenler.
 • Yükümlülüklerini tamamlamadan (bir aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden) yurda kesin dönüş yapanlar, sınır dışı edilenler ile yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olmakla birlikte her takvim yılı içerisinde toplam altı aydan fazla süre ile yurtiçinde bulunanlar.
 • Diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi bulunanlar.
 • Oturma-çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisansüstü öğrenim görenlerden, öğrencilikleri yanında gelir vergisine tabi olmadan çalışanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.
 • Oturma-çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisans öğrencilerine ihtiyaçtan dolayı okul yılı içinde part-time, yaz aylarında ise full-time çalışma imkanı verilenlerin bu çalışmaları gelir vergisine tabi olsalar da dövizle askerlik başvurusu sırasında dikkate alınmamaktadır.
 • En az üç yıl olarak belirlenmiş olan çalışma süresine ilişkin şartın yerine getirilmesi, oturma ve çalışma izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yabancı ülkede yukarıda anılan sıfatlardan biriyle yapılan fiili çalışma süresi toplamının en az üç yıl olması şeklinde değerlendirilir. (Türkiye’de geçirilen süreler bu süreye dahil edilemez)

Diğer Hususlar:

 • Bir yıl içinde dört celp dönemi vardır:     2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim
 • 5.112 EURO olarak belirlenen miktarın (döviz cinsi bulunulan ülkeye göre değişmektedir)peşin ödenebileceği gibi statü korunduğu sürece (yurt dışında oturma-çalışma iznine sahip olarak işçi,  işveren veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak) 38 yaş sonuna gelmeden ve birincisi müracaat sırasında  (II aşamada) olmak üzere dört taksit halinde ödenebilir.
 • Dövizle askerlik başvuruları iki aşamada yapılmaktadır. Birinci aşamada yükümlülerin yukarıda belirtilen belgeleri göndermeleri  gerekmektedir. Bu belgeler incelendikten sonra II. Aşama işlemine başlamanız için onay verilecektir.
 • İşlemlerin tamamlanması uzun sürdüğünden gitmek istediğiniz dönemden en az altı ay önce Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvurmanız tavsiye olunur.
 • 40 yaşını dolduran (1963 ve daha yaşlı doğumlular) ve temel askerlik eğitimi yapmak istemeyen yükümlüler ile Askerlik yapmadıkları için T.C Vatandaşlığı kaybettirilen veya kendi istekleriyle vatandaşlıktan ayrılan yükümlüler ve 38 yaşını doldurup (1964 ve daha yaşlı doğumlular) daha önce dövizle askerlik yapmak üzere başvurmayan yükümlüler için 15 Mart 2005 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici bir kanun çıkartılmıştır. Dövizli Askerlik Geçici 38. Madde hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gerekli Belgeler :

 • Dilekçe
 • İşçi, veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek fiilen en az üç yıl süreyle çalışıldığını belirten işverence antetli kağıda yazılan ve imzalanan bir belge. (Belgede işe başlama ve fiilen çalışma tarihleri ve süresinin ayrıca ödenen ücret ve maaşın miktarının da belirtilmesi ayrıca, iş teklif yazısı gönderilmemesi gerekmektedir) İşçi statüsünde olmayıp işveren statüsünde bulunanlar ise sorumluluğunda bulunan bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olduğunu kanıtlayan belge. (Bu belgenin bulunulan ülkenin Ticaret Odasından alınması gerekmektedir.) Bu belgede sözkonusu işyerinin halen işlevini yürüttüğünün belirtilmesi de gerekmektedir.
 • En az üç yıl önceden alınmış olan oturma-çalışma izin belgesi (izin belgeleri kısa sürelerle verilmiş ise üç yılı kapsayacak tüm izin belgelerinin gönderilmesi gerekmektedir.) aslı (aslını göndermemeniz halinde noterden onaylı fotokopisi) ve bir adet fotokopisi. (Oturma/çalışma izin kategorileri aşağıda belirtilmektedir.)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi.
 • Son üç yıl süre ile yurt dışında bulunduğunuzu kanıtlayan (üç yılı kapsamıyorsa eski pasaportunuzun aslı ve işlem görmüş sayfalarının ikişer adet fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.) T.C. Pasaportu aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının (tamamen boş olan sayfaların haricindeki tüm sayfalar) ikişer adet fotokopisi. Ayrıca, yurda giriş çıkış tarihlerini gösteren ve bu bilgilerin doğru olduğunu belirten imzalı bir yazı gönderiniz. Yurda giriş çıkış tarihleri okunaklı değilse ve/veya damgalar çok miktarda ise Türkiye’de mevcut İl Emniyet Müdürlüklerinden yurda giriş-çıkış tarihlerini gösteren belge almanız gerekmektedir.
 • Son altı ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf. (fotokopi resimler kabul edilmemektedir.)

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Posta Masrafı :
8 Euro.

Dövizle askerlik başvurusu (İkinci aşama)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Dövizin tamamının 38 yaş sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler EURO karşılığı yapılmakta olup, toplam ödeme miktarı 5112 EURO’dur. Sadece EURO sabittir. EURO kullanılmayan ülkelerden yapılan müracaatlarda ödeme yapılan ülke parasına göre döviz miktarı her yıl değişmektedir. Dolayısıyla taksitle ödemeyi tercih eden yükümlülerin ödeyecekleri taksit miktarı taksidin ödendiği yıla göre farklı olacaktır.
Ödemeyle ilgili bilgi ve döviz miktarı aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.

Gerekli Belgeler :

 • İki adet “son yoklama formu” doldurulup basıldıktan sonra  fotoğraf yapıştırılacak ve bir doktora muayene olunarak bu formlar  bu hekime doldurtulacaktır. Herhangi bir rahatsızlığınızın bulunmaması halinde son yoklama formlarının karar hanesindeki “HEYET MUAYENESİ GEREKİR” ibaresinin üzerini çizerek formların arkasına “İşbu formun ön yüzündeki doktor kararına herhangi bir itirazım yoktur” diyerek kendi el yazınızla açıklama yapıp isim, tarih ve imza atmanız gerekmektedir.
 • Dövizle askerlik başvuru belgesi  (5 adet) doldurulup basılacaktır. (Tereddüt ettiğiniz yerleri lütfen boş bırakınız.)
 • İki adet “dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi” doldurulduktan sonra basılıp, imzalanarak, aşağıda ülke ile ilgili özel notta belirtildiği gibi ilgili banka şubesine gönderilecektir.
 • İki adet “tebliğ belgesi ve taahhütname”  boş yerlerini doldurup bastıktan sonra “Tebellüğ Eden” bölümünü imzalamanız gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Yedeklik yoklama bildirimi

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :
Yoklama Süreleri:
Yedek Subaylar için 1 Mayıs-30 Haziran
Yedek erbaş ve erler için 1 Ocak-31 Ekim
Çağ dışı haddi
Her sınıf Org.-Korg. ve Amiral (65), Tümg.Tuğg. ve Amiral (62), Alb.(60), Yb.(55), Bnb.(52), Yzb.(46), Ütğm.-Atğm.-Erbaş ve Er (41), Atğm.-Yzb. rütbesindeki tabib, veteriner, eczacı, kimyager, diştabibi, mühendis ve deniz subayları için yaş haddi (57)dir.
Askerlik hizmetinizi yaptıktan sonra bir daha silah altına alınmanızı engelleyecek şekilde sağlık durumunuz bozulduysa formu doldurmayınız. Bizzat en yakın askerlik şubesine başvurunuz.
Askerlik hizmetini yedek subay olarak yaptıysanız, Yedeklik Yoklama Bildirimi formunu doldurarak en son kayıtlı olduğunuz askerlik şubesine gönderiniz. Yükümlülüğünüzü Er veya erbaş olarak yerine getirdiyseniz bu formu nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçenin askerlik şubesine gönderiniz.
Bu formu doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz askerlik şubesi başkanlığına taahhütlü olarak postalayınız ve zarfın içine postaneden alacağınız 2 adet “International Coupon” ve adresiniz yazılı bir zarf ilave ediniz. Taahhütlü olarak göndermeniz, ihtiyaç duyulduğunda ibraz etmek üzere elinizde belge bulunmasını sağlayacaktır.

Gerekli Belgeler :

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Dövizle askerlik başvurusu (Taksit ödemesi)

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :

 • Yurtdışındaki statüler korundukça (oturma/çalışma iznine sahip olarak işçi/işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak) 38 yaş sonuna kadar ve ilki başvuru sırasında olmak üzere en fazla 4 taksitte dövizle askerlik bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.
 • Dövizin tamamının 38 yaş sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler EURO karşılığı yapılmakta olup, toplam ödeme miktarı 5112 EURO’dur. Sadece EURO sabittir. EURO kullanılmayan ülkelerden yapılan müracaatlarda ödeme yapılan ülke parasına göre döviz miktarı her yıl değişmektedir. Dolayısıyla taksitle ödemeyi tercih eden yükümlülerin ödeyecekleri taksit miktarı taksidin ödendiği yıla göre farklı olacaktır.
 • Ödemeyle ilgili bilgi ve döviz miktarı aşağıda ülke ile ilgili özel notta yer almaktadır.

Gerekli Belgeler :

 • Dilekçe
 • İki adet “dövizle askerlik ödemelerine ilişkin bilgi belgesi” doldurulup ilgili banka Şubesine gönderilecektir
 • Statünüzün kontrolü için oturma/çalışma izninizin bir adet fotokopisini, işyerinizden halen çalışmakta olduğunuzu gösteren bir belge ve pasaportunuzun (T.C ve varsa uyrukluğunda bulunulan diğer ülke pasapartu) aslı ile işlem görmüş sayfalarının birer fotokopisi,
 • Pasaportunuzun tarafınıza iadesi için adresiniz yazılı pullu bir zarf

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

Özürlü Yükümlülerin Askerlik işlemleri

Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

Açıklamalar :

 • Raporlarda aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:
 • Rapora yükümlünün son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları yapıştırılmalıdır. Bu fotoğraflar uzman hekimlerce imzalanarak onaylanmalıdır.
 • Arızaları gözle görülebilecek kadar belirgin olan yükümlünün raporuna eklenecek arızayı gösteren boy fotoğrafları, laboratuar bulguları ve röntgenler de ilgili hekimlerce imzalanarak onaylanmalıdır Hastalık veya arıza gözle görünür nitelikte değilse, sadece laboratuar bulguları ve röntgenler ilgili hekimlerce onaylanıp rapora eklenmelidir.
 • Raporda yükümlünün adı ve soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, köy veya mahalle ile yurt dışındaki açık adresi yazılmalıdır (*).
 • Raporu düzenleyen uzman hekimler teşhislerini ve yükümlünün askerliğe elverişli olup olmadığını belirterek raporu imzalamalıdır. Hekimlerin raporlardaki imzaları noter tarafından da tasdik edilmelidir.

Gerekli Belgeler :

 • Yükümlüler sağlık sorunuyla ilgili olarak bulundukları yerlere yakın tam teşekküllü üniversite hastanesine giderek iki uzman doktor tarafından muayene olup bu doktorların ikişer nüsha rapor düzenlemeleri gerekmektedir.
 • Son Yoklama Formu’nun kimlik bilgilerini ve adres bölümlerini doldurup, resim yapıştırdıktan sonra bu formların ilgili bölümleri aynı doktorlar tarafından doldurulup imzalanarak sözkonusu raporlara eklenmelidir.
 • Nüfus cüzdanınız ve pasaportunuzun asılları ve ikişer adet fotokopilerinin Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gönderilmesi gerekmektedir.

İşlem Harcı :
Harçsızdır.

ALMANYA’DA BULUNAN EĞİTİM MÜŞAVİRLİĞİ VE ATAŞELİKLERİN ADRESLERİ

Berlin Eğitim Müşavirliği

Botschaft der Republik Türkei Erziehungsrat

Rungestr. 9, 10179 Berlin

(+49 30) 27 59 10 17 – 27 58 51 16 (+49 30) 27 59 10 27

Berlin Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referent für Schulwesen

Johann-Georg-Str. 11 10709 Berlin

(+49 30) 229 18 61 890 406 88 (+49 30) 890 406 99

www.tcberlinea.de

[email protected]

Düsseldorf Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Cecilienallee 41, 40474 Düsseldorf

(+49 211) 454 78 42 (+49 211) 436 09 49

[email protected]

Essen Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Alfredstr. 307, 45133 Essen

(+49 201) 84 21 63 60 842 16 23 (+49 201) 842 16 52

[email protected]

Frankfurt Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

(+49 69) 707 23 07 (+49 69) 707 23 07

Frankfurtegitimataseliğ[email protected]

Hamburg Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Mittelweg 13, 20148 Hamburg

(+49 40) 44 50 67 31 (+49 40) 401 387 99

[email protected]

Hannover Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

An der Christuskirche 3, 30167 Hannover

(+49 511) 768 65 12 – 181 83 48 – 169 06 61 (+49 511) 169 06 62

[email protected]

Karlsruhe Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Kriegstr. 13, 76135 Karlsruhe

(+49 721) 85 61 28 – (+49 721) 85 61 28

[email protected]

Köln Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Luxemburgstr.285 50354 Hürth

(49 2233) 722 34 974 18 32 (+49 2233) 79 14 84

Egitim.koln.bk @t-online.de

Mainz Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

An der Karlsschanze 7, 55131 Mainz

(+49 6131) 982 60 31 (+49 6131) 83 17 84

Münih Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Menzingerstr. 3, 80638 München

(+49 89) 178 19 11 (+49 89) 178 56 60

Münster Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Lotharingerstr. 25-27 48147 Münster

(+49 251) 44 203 414 70 51 414 70 50 (+49 251) 433 27

Nürnberg Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Regensburgerstr. 69, 90478 Nürnberg

(+49 911) 46 39 85 (+49 911) 46 51 59

[email protected]

Stuttgart Eğitim Ataşeliği

Generalkonsulat der Republik Türkei Referat für Schulwesen

Kernerstr. 19/B, 70182 Stuttgart

(+49 711) 26 40 57 (+49 711) 284 58 75

www.yeahh.com/stuttgart tcstgt.

[email protected]

Bu sayfayı oyla

Bir cevap yazın