2010-2011 Burs Rehberi

bursBütün zorlukları aşıp üniversiteyi kazanan öğrenciler, bu sefer de burs peşinde koşmaya başlıyor. Hepsi olmasa da özellikle Anadolu’da doğup büyümüş, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki okulları kazananlar ve ailesinden uzak yerlerde okuyacak olanlar bu maddi yardıma ihtiyaç duyuyor.

Binbir zorluğu aşıp üniversite sınavını kazanan öğrencileri şimdi de burs bulma telaşı sardı. Özellikle Anadolu şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere gelen öğrenciler ciddi maddi sorunlarla karşılaşıyor. Evin bulunması, kirası, elektriği, suyu, aidatı diye kara kara düşünürken vakıfların, derneklerin verdiği burslar imdada yetişiyor.

Burslar ağırlıklı olarak büyük şehirlerde okuyan öğrenciler için. Fakat bulunulan şehirdeki sanayi odaları da burs veriyor. Burslar karşılıklı ve karşılıksız olarak ikiye ayrılıyor. Karşılıklı burs alındığında, mezun olup işe girildiği zaman alınan bursu geri ödemek gerekiyor. Geri ödeme istemeyen burslar ise karşılıksız oluyor.

Bursiyer olabilmek için belli kurallar var. Kurumlar genellikle TC vatandaşı olan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, başarılı, çalışkan, yetenekli, ahlaklı, güvenilir, maddi desteğe ihtiyaç duyan, bir yerde çalışmayan, başka bir kurumdan burs almayan öğrencileri tercih ediyorlar. Burs verdikleri sürece de başarı durumlarını takip ediyorlar. İşte lisans öğrencilerin sıklıkla burs başvurusu yaptığı kurumlardan bazıları ve son başvuru tarihleri:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu – kyk.gov.tr

Yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaş ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine sosyal devlet yaklaşımıyla katkıda bulunma amacıyla çalışmakta.

Kyk.gov.tr – 2010-2011 öğretim yılı burs,öğrenim ve katkı kredisi başvuru sonucu

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

2010-2011 öğretim yılında 8.750 öğrenciye burs verilmesi planlanıyor. Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis ediliyor. Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödeniyor. TEV’in yurt içi burslan karşılıksız ancak genel ilke olarak TEVden burs alanlar, kendisine yapılan ödemeler tutarını öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı kabul ediyorlar. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge almıyor.

TEV, üniversite öğrencilerine 2 tür burs veriyor: İhtiyaç ve üstün basan burslan. İhtiyaç burslarında aranan basan kriterleri şöyle: Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için, fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasma göre önde olmak, ara sınıflar için, başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkım kazanmış olmak. Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamıyor.

Vakıf üniversiteleri ile üniversitelerin ikinci öğretim, ekstem, açık öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflannda okuyanlar ile aynı aileden ikinci bir kişi burslardan yararlanamıyor. TEV ihtiyaç burslan aylık 310 TL. Başvuru için 1-31 Ekim tarihleri arasmda www.tev.org.tr’den form doldurulup, üniversiteye teslim edilmesi gerekiyor.

Üstün basan burslarında ise 2010 LYS’de MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TSİ, TS2 puan türlerine göre ilk 2.000’e giren öğrencilere mühendislik-mimarlık, sağlık bilimleri, idari bilimler, temel bilimler, sosyal bilimler ve hukuk alanlarda burs verilecek. Üstün Basan Bursu’na hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencüer ile 2. sınıfa geçen öğrenciler de başvurabiliyor. Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yü ÖSS’de ilk 2.000’e girmesi, (Hazırlık sınıfını 4 üzerinden 2,80 -100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmeleri), 1. smıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. smıf genel not ortalamalarının en az 3,50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5) olması gerekiyor. TEV üstün başarı bursları, Ekim/Şubat aylarında 1.425 TL, diğer aylarda 950 TL.

İstanbul Ticaret Odası

Odanın çalışma alam içinde bulunan devlet üniversitelerinin iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, endüstri ve işletme mühendisliği, siyasal bilimler fakülteleri ile dört yıllık bankacılık ve sigortacılık yüksek okulunda öğrenim gören lisans öğrencileri üe vakıf ürüversitderinin iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, endüstri ve işletme mühendisliği, siyasal bilimler fakülteleri ile dört yıllık bankacılık ve sigortacılık yüksek okuluna ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen lisans öğrencileri ile vakıf üniversitelerinde yukanda belirtilen fakültelerde yüzde 100 şehit bursu üe eğitim ve öğrenim gören öğrencilere veriliyor.

Ara sınıflardan başvuru yapan öğrencilerde, öğrencinin lisans burslarında 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 alıp bir üst yıla geçiş hakkını kazanmış olması gerekiyor. Burs başvuruları 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında yapılbilecek.

Sabancı Vakfı

Sabana Vakfı bursları geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmiyor. Burslar Ekim -Haziran arasmda 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale ediliyor. Her yıl LYS’de üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan üniversiteye giriş bursu dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından beürlenen kalkınmada öncelikli illerdeki liselerden mezun öğrenciler ile engelli öğrencilere de burs sağlanıyor. LYS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak yine Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen başanlı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül -15 Ekim tarihleri arasında öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işlerinin burs ofisine başvuru yapıyorlar.

Kalkınmada öncelikli iller bursu: Sabancı Vaka tarafından belirlenen Adıyaman, Ağrı, Batman, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Sımak, Tunceli, Ardahan, Bitlis, İğdır’dan oluşan 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini bu illerde tamamlayarak LYS’de yerleştirme puam sıralaması açısından en üst sıralamada olan her ilden birer öğrenciye tahsis ediliyor. Bu şekilde burs tahsis edüecek öğrencilerin Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı, ayırdığı üniversitelere yerleştirilmiş olmaları gerekiyor.

Engelli öğrenciler bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli gruplar içerisinde olup, LYS’de yerleştirme puam sıralaması açısından her gruptan en üst sıralamada yer alan beşer öğrenciye tahsis ediliyor. Bu şeküde burs tahsis edüecek öğrendlerin Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversitelere yerleştirilmiş olmalan gerekiyor. Sabancı Vakfı-Vista Bursu: Sabancı Vakfı tarafından burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı 2 yıllık turizm ve seyahat hizmetleri üe turizm ve otel işletmecüiği bölümlerine sınavsız yerleştirilen öğrenciler burs kapsamında değerlendiriliyor. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 15 Eylül -15 Ekim tarihleri arasmda öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yapabüirler. Başvuru için yerleştirmeye esas ortaöğretim başarı puanının en az 65 olması gerekiyor.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Mesleki, teknik lise, meslek yüksek okulları, mesleki ve teknik bölümde okuyan üniversite öğrencilerine (İstanbul dahilindeki öğrencilere öncelik tanınarak) burs veriyor. Burslara başvuru 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasmda alınıyor. Online burs başvuru formunu farklı zamanlarda doldurma ve yarım kalman yerden devam etme gibi bir imkanı bulunmuyor. Bu yüzden bursiyer adaylarının başvuruya başlamadan önce bir takım hazırlıklan yapmış olması gerekiyor. Başvuru formunuzu doldurmadan önce nüfus cüzdanı, öğrenci belgesi, aile mali durum bildirgesi, ÖSS sonuç belgesi, transkriptin net görünür bir şeküde arkalı önlü çekilmiş fotokopisi ya da scanner’dan taranması sonucu dijital ortama aktanlmaları gerekiyor. Başvuru esnasmda adaylardan bu evrakları başvuruları üe birlikte sisteme yüklemeleri isteniyor. Online başvuru soması adayların başvuruları başvuru havuzunda toplanıp burs komisyonunca değerlendirmeye alınıp başvuruları uygun görülen ve onaylanan adaylar İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın web sayfasından duyruluyor.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı

Vakıf kurulduğu 1979 yılından beri çalışkan, yetenekli ancak okumak için maddi imkânı olmayan ve hiçbir yerden okuma yardımı almayan gençlere mezuniyetlerine kadar karşılıksız burs veriyor. Bursiyerler her öğretim yılında 9 ay süre üe 3’er aylık peşin olarak burs ücretlerini alıyorlar. Anadolu Vakfı 850 öğrenciye burs veriyor. 2010-2011 Öğrenim yılı için karşılıksız burslara aylık 200 TL, maaşlı iş koşullu burslara aylık 400 TL veriyor. Başvurular posta ile yapılıyor. Yeni bursiyerlere burs ücretleri 15 Ocak’ta ödenmeye başlıyor.

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

1990 yüından bu yana yaklaşık 10.000 burs veren Vakıf, 2.000’in üzerinde üniversite öğrencisinin eğitimine destek olmuş. ÖSS sınavında kendi branşında ilk 2.000 arasmda olmak da bursa başvuru koşullarından biri. Burs başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Başvuru koşullarına uygun olan adaylar kendi üniversitelerinin öğrenci işleri daire başkanlıklarından veya burs ofislerinden başvuru formu temin edebihr. Adayların başvuru formu ve belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlandıktan sonra yine kendi üniversitele-rinin öğrenci işleri ofisine veya burs ofislerine teslim etmeleri gerekiyor. Burs ödemeleri 9 ay süreyle – Ekim ve Haziran ayları arasında – yapılıyor ve Ekim ayında burs üe birlikte 1 defaya mahsus kitap yardımında bulunuluyor. Burslar karşılıksız. Öğrenim hayatını bitiren her bursiyer, aldığı burs süresi ve koşullarına eşit düzeyde, öğrenimine denk bir öğrenciye Hüsnü M. Özyeğin Vakfı kanalıyla burs vermeyi vicdani bü yükümlülük olarak kabul ediyor.

Vehbi Koç Vakfı

Her yfi yaklaşık 10.000 öğrenciye burs imkanı sağlayan Vehbi Koç Vakfı meslek lisesi öğrencüerine 70, üniversite öğrencilerine 310 TL burs veriyor. Burs almak isteyenlerin üniversitelerin burs ofislerine ve burs verilen meslek liselerinin okul yönetimlerine başvurmalan gerekiyor. Vehbi Koç Vakfı’nın burs verdiği eğitim kuruluşları, üniversiteler:

Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İTÜ, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve ODTÜ.

Hemşirelik yüksek okulları ise; Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İst. Ünv. Florance Nightingale, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi.

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Bugüne kadar 500’ün üstünde yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmiş. Bu öğrencilerin bir kısmı doktora yapmak üzere yurtdışı eğitim kurumlarına gönderilmiş. Vakıf her yıl üniversiteyi yeni kazanmış öğrentilere katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs veriyor. Bursların devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Burs alan öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almama şartı aranıyor. Aynca ara sınıf öğrencileri ve özel üniversite öğrencilerine burs verilmiyor. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin vakfın sitesinde yer alan formu doldurup 15 Ekim 2010 tarihine kadar müracat etmesi gerekiyor. Burs talebi kabul edüenler mülakata çağırılıyor.

Adana Ticaret Odası

Aradığı koşullar arasında; ailenin ikametgâhımn Adana ili içerisinde olması, ailesinin aylık gelirinin en çok asgari ücretinin bir buçuk katı ve alünda olması, iki veya daha fazla kardeş okuyorsa ailesinin gelirinin en çok asgari ücretin iki katı veya daha altında olması gibi koşullar yer alıyor. Burs tahsisinde; ailesinin aylık geliri net asgari ücret kadar olanlar, anne-baba ayrıysa anne gözetiminde olanlar, ailesinin evi kira olanlar, başka bir kurumdan burs almayanlar (kredi olabilir), ATO referansı olanlar tercih ediliyor.

Açık öğretim öğrencilerine, yurt dışında okuyanlara burs verilmiyor. Başvuru zamanı 1 Ekim – 31 Ekim.

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Vakfın burs verdiği üniversiteler ve bölümler şöyle sıralanıyor: İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü; ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bügisayar Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgüer Fakültesi İşletme Bölümü, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencüerini kapsıyor. Bu öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettiriliyor.

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmiyor. Öğrenciler, üniversitelerin burs ofislerinden aldıkları ALEV burs istek formlarım doldurarak başvuru yapabüir. Başvuru için son tarih 11 Ekim.

Eskişehir Sanayi Odası

Burs almak isteyenlerin; Eskişehir doğumlu veya il sınırları içinde yer alan bir ortaöğretim kurumundan mezun, burs almaya muhtaç durumda, 25 yaşım aşmamış, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile iktisadi idari bilimler fakültelerini kazanmış, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin TM’den en az 320, MF’den en az 340 puan almaları gerekiyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin, bizzat Eskişehir Sanayi Odasrveya Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanlığı’ndan veya www.eso.org.tr adresinden indirecekleri başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte en geç 30 Eylül’e kadar Eskişehir Sanayi Odasına teslim etmeleri gerekiyor.

Bu sayfayı oyla

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın