Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı

Maddi Hasarlı Kaza2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesinde yalnızca maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında tarafların serbest iradeleriyle dolduracakları “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması 01 Nisan 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu.

Bu tarihten itibaren Türkiye’de trafiğe çıkan tüm araç kullanıcıları, kullandıkları araçlarda “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” bulundurmaktan sorumlu tutulacak.

“Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” formunu indirmek için burayı tıklayın.

Türkiye genelinde uygulamanın başlamasıyla 3 günde ortalama 5 bin maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazaların yaklaşık 3 bini Ankara İstanbul ve İzmir’de gerçekleşti.

Uygulamanın başlamasının ardından söz konusu illerde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarının bin 950’sinde sürücüler tarafından tutanak hazırlanarak sigorta şirketlerine gönderildi.

Yetkililer Türkiye genelinde uygulamanın ne kadar başarılı olduğunun ise ancak 1 ay sonunda ortaya çıkacağını ifade etti.

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki kazaların yüzde 60’ında sürücülerin tutanak düzenlendiğini belirten trafik yetkilileri, 3 günlük rakamların uygulamanın benimsemesi açısından olumlu olduğunu ve bu oranın zaman içerisinde artacağını ümit ettiklerini kaydetti.

patlayan kamyonetTürkiye’deki trafik sisteminde reform olarak nitelendirilen, bu düzenlemeyle ilgili Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sigorta şirketleri bir yıldır çalışıyordu.

Sistemin işleyişi: Ölüm veya sakatlık olmayan kazalarda, trafik polisini beklemeden taraflar aralarında tutanak imzalayacak. Kusur oranları araca nasıl çarpıldığına göre değişecek. Tutanaklar, sürücülerin sigorta şirketlerine sunulacak. Tutanakların işlemi için, onay aranmayacak, eksperler kazalı araçların kontrolünü yapabilecek.

Nelere dikkat etmeli?

Maddi hasarlı kaza durumunda mutabık kalınması halinde iki önemli nokta var:

1. Arabayı kaza yerinden çekmeden taraflar birbirlerinin ehliyetlerine bakmak durumunda. Amaç: Karşıda geçerli bir ehliyet var mı, yok mu?

2. İki tarafın da trafik sigortası var mı?

Nasıl uygulanacak?

“Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” oluşturulurken, Avrupa Sigortacılar Birliği’nin (CEA) AB ülkelerinde meydana gelen kazalarda kullanılmak üzere hazırladığı form örnek alındı.

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında taraflar, kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşırlarsa tutanağı doldurup imzalayacak.

Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraf ile başvuracak.

Sigorta şirketleri, en geç takip eden iş günü sonuna kadar tutanağı elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) ve TRAMER tutanağı, başvuru konusu trafik kazası ile ilgili Trafik Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç takip eden iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletecek.

Sigorta şirketleri, tutanağın TRAMER tarafından gönderilmesinin ardından 3 iş günü içinde kaza krokilerini de dikkate alarak, tutanak çerçevesinde yüzde sıfır, 50, 100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesi yapacak.

Sigorta şirketlerince varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen şirketler için de bağlayıcı. Şirketlerden birisi sorumluluk değerlendirmesini TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler göndermemişse değerlendirmede, gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranı esas alınacak.

TRAMER tarafından gönderimi izleyen 3 iş gününde yapılan şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşılmasının tespit edilmesi durumunda tutanak, Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na sunulacak.

Komisyon tutanağı ve varsa fotoğrafları inceleyerek, sorumluluk oranlarını kesin olarak belirleyecek ve TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere bildirilecek.

İlgili sigorta şirketi, kendisine sorumluluk oranının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından 8 iş günü içinde tazminatı ödeyecek.

TRAMER hak sahiplerinin tutanak incelemesinin hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurdu.

Hangi durumlar kapsam dışında?

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, sürücüde yaş küçüklüğü varsa, sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması, kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, trafik kazasında sadece 3’üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması halinde kaza tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecek.

Kaza tutanaklarında doldurulması zorunlu alanlar nelerdir?

Kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler,
Sürücüye, araca ve trafik poliçesine ilişkin bilgiler,
Araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yerin işareti,
Çarpışma yerinin çizimi, cadde ve sokak ismi, aracın gittiği yön ve yol çizgileri,
Sürücülerin kaza ile ilgili görüşleri,
Kaza tutanaklarının, sürücüler tarafından imzalanması,
Mümkünse araçların kaza yerinden kaldırılmadan çekilen fotoğraflarının ve görgü tanıklarının ifadelerinin de tutanaklarda bulunması gerekmektedir.

Trafik kaza tutanağı ile nereye başvurulacak?

Tutanakların bir sureti, eğer çekildiyse fotoğraflarla beraber karşı tarafın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılacak.

Başvurudan sonra süreç nasıl işleyecek?

Vatandaşlar; www.tramer.org.tr www.sbm.org.tr web sitesinden, yapmış oldukları ihbarın son durumu hakkında bilgi alabilecek, gerekli gelişmeleri takip edebilecekler. Sigorta şirketleri ise, web sitesi yolu ile ihbarı sorgulayabilecekler ve maddi kazalar ile ilgili istatistiksel raporlar alabilecekler. TRAMER’de oluşacak kaza resim veri bankasından yararlanabilecekler.

Bu sayfayı oyla

Bir cevap yazın