Mac OS X üzerinde Temel UNIX komutları

UNIX, 1969 yılında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından Bell Laboratuvarları’nda geliştirilmiş, çok kullanıcılı, çok görevli yapıyı destekleyen bir bilgisayar işletim sistemidir.

UNIX türevi işletim sistemleri çok işlemcili çok pahalı makinalardan, tek işlemcili basit ve çok ucuz ev bilgisayarlarına kadar pek çok cihaz üzerinde çalışabilen esnek ve sağlamlığı çok değişik koşullarda test edilmiş sistemlerdir. Fakat özellikle kararlı yapısı ve çok kullanıcılı-çok görevli yapısıyla çok işlemcili sunucularda adeta standart haline gelmiştir.

UNIX, 1969 yılında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından Bell Laboratuvarları’nda geliştirilmiş, çok kullanıcılı, çok görevli yapıyı destekleyen bir bilgisayar işletim sistemidir.

UNIX türevi işletim sistemleri çok işlemcili çok pahalı makinalardan, tek işlemcili basit ve çok ucuz ev bilgisayarlarına kadar pek çok cihaz üzerinde çalışabilen esnek ve sağlamlığı çok değişik koşullarda test edilmiş sistemlerdir. Fakat özellikle kararlı yapısı ve çok kullanıcılı-çok görevli yapısıyla çok işlemcili sunucularda adeta standart haline gelmiştir.

Mac OS X aslen BSD ve Mach mikroçekirdeği üzerine kurulu, açık kaynak bir işletim sistemi olan Darwin’e dayanır. Apple bu sistemi kendi amaçlarına göre geliştirdikten sonra Mac OS X kullanıcı arabirimi olarak Aqua’yı geliştirmiştir. Sistemin çekirdeği ve bazı bileşenleri açık kaynak olmasına rağmen, çoğu bileşeni açık kaynak değildir.

Mac OS X Macintosh işletim sistemi ailesinin son sürümüdür ve Apple tarafından Macintosh bilgisayarları için tasarlanmış bir işletim sistemidir.

Bu öğretide uygulama olarak Mac OS X kök dizininden (hard diskin ana dizini) Applications > Utilitites içinde yer alan Terminal uygulaması kullanılmıştır.

UNIX’de dosyalar ls komutuyla görüntülenir.

ls (seçenekler) (dosya veya dizin...)

seçenekler şunlardır:

-C : Görüntü çok kolonlu ve dosya isimleri azalan sırada olacaktır.

-F : Dosya isimleri sonunda * dizin isimleri sonunda / işaretleri görüntülenerek birbirinden ayırt edilmelerini sağlar.

-R : Belirlenen bir dizin içindeki dosyalar yani sıra varsa tüm alt dizinler içerikleriyle birlikte listeler.

-a : . ile başlayan dosyalar dahil dizinin tüm içeriğini listeler.

-c: Dosyaları sıralamak veya bastırmak amacıyla i-düğümlerinin en son düzeltme tarihlerini kullanır.

-l : Dosyalar hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

-g : Eğer ayrıntılı liste alınıyorsa yani tüm bilgiler listelenecek ise ve bu listede dosyanın sahibinin grup adıyla birlikte yer alması isteniyorsa bu seçenek kullanılır.

-i : Her dosyayı i düğümleri ile birlikte görüntüler.

-m : Dosya isimleri virgüllerle birbirinden ayrılarak listelenir.

-n : Ayrıntılı listede yer alan ID numaralarını listeler.

-o : Ayrıntılı listeye grup adlarının dahil edilmesini sağlar.

-p : Dizinlerin / işaretiyle simgelenmesini sağlar.

-q : Dosya isimleri içinde ? gibi grafik olmayan karakterler varsa bunların listelenmesine yardımcı olurlar.

-r : Sıralamayı ters yönden yapar.

-s : Blok cinsinden dosyaların boyutunu verir.

-t : Dosyaların değişime uğrama zamanlarına göre sıralanmasını sağlar.

-u : Dosyalara en son erişim zamanlarına göre sıralanmasını sağlar.

Örnek ekran şöyledir:


Last login: Fri Jun 3 09:54:15 on ttyp1 Welcome to Darwin!
GOs-Computer:~ gozi$ ls -l total 0


drwx------ 30 gozi gozi 1020 3 Jun 09:35 Desktop
drwx------ 12 gozi gozi 408 26 May 18:04 Documents
drwxr-xr-x 4 gozi gozi 136 31 May 17:03 Incomplete
drwx------ 36 gozi gozi 1224 27 May 10:25 Library
drwx------ 3 gozi gozi 102 25 May 10:30 Movies
drwx------ 4 gozi gozi 136 25 May 11:35 Music
drwx------ 4 gozi gozi 136 25 May 12:07 Pictures
drwxr-xr-x 4 gozi gozi 136 25 May 10:30 Public
drwxr-xr-x 3 gozi gozi 102 31 May 15:19 Shared
drwxr-xr-x 5 gozi gozi 170 25 May 10:30 Sites
GOs-Computer:~ gozi$

UNIX komutları (Dosya işlemleri)

lsdizinin içeriğini görüntüler
ls -l dosyaların diğer bilgilerini verir
ls -a gizli dosyaları listeler
manbir komutun nasıl kullanıldığını gösterir
man ls
man mkdir
cdDizin değiştirme komutu
cd .. Bir üst dizine çıkar
cd Kullanıcının home dizinine döner.
cd work work adlı dizine girer
pwdhangi dizinde olduğunuzu rapor eder.
mkdirdizin açma komutu
mkdir deneme deneme adıyla dizin açar.
mkdir elmasuyu
picodosya düzenleme komutu
pico rapor.txt eğer daha önceden yoksa rapor.txt adıyla dosya açar ve içeriğini düzenlemeye izin verir.
cpDosya kopyalama
cp rapor.txt yedek.txt
rmDosya veya Dizin Silme
rm rapor.txt
rm -r works (works dizinini siler)
mvdosya taşıma
mv rapor.txt yeni.txt
chmodDizin ve dosya haklarını düzenleme
chmod 700 rapor.txt (rapor .txt dosyasi sadece sahibi tarafindan okunur, yazilir, çalıştırılabilir.)
chmod 700 mydocs (mydocs dizinini başkalarının erişimine kapatır.)

İşlemSahibiGrubuDiğerleri
Okur444
Yazar222
Çalıştır111
catDosyanın içeriğini görüntüleme
cat rapor.txt
grepbir dosya icerisinde istenilen bir kalıbın geçtiği satırlar listelenir
grep kimya rapor.txt (rapor.txt dosyasında kimya gecen satırlar listelenir)
gzipdosyayı sıkıştırır
gzip rapor.txt (bu işlem sonucunda rapor.txt.gz dosyası oluşur)
gunzipsıkıştırılmış dosyayı açar
gunzip rapor.txt.gz

Bu sayfayı oyla

Bir cevap yazın