RİP akıntıları ve denizde boğulmalar

ripRİP akıntısı nedir?

RİP, kıyıdan veya plajdan denize doğru olan bir akıntı türüdür.

RİP akıntısı neden oluşur?

Kıyıya ulaşan (çarpan veya kıyıda çatlayan) dalgaların etkisine tepki nedeniyle oluşur. Kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri nedeniyle meydana gelir. Pek çok plajda bu oluşum, bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde meydana gelir.

rip2

rip3

RIP akıntıları nasıl belli olur?

Genelde, ancak dikkatli bir gözle anlaşılabilir. Rengi, çevresindeki su rengine nazaran daha koyudur ve su derinligi fazladır. Yüzey çevresinde denizin yüzeyine göre daha kırışıklıdır.

rip4

RİP akıntılarının çeşitleri:

  • Sabit : Aylar boyunca aynı yerde görünen akıntıdır. Nedeni, dip yapısı, çevredeki sahil yapısı olabilir.
  • Aniden oluşan : Kısa bir süre içerisinde sahile gelen dalgaların yüksekliginin degişimi nedeniyle meydana gelir. Çok tehlikelidir.
  • Gezici : Kıyıya paralel bir akıntının neden olduğu, kıyı boyunca yer değiştiren bir akıntıdır.

Alınması gerekli tedbirler

  • Sakin olunuz.
  • Doğrudan kıyıya doğru yüzmeyiniz.
  • RİP ten çıkmak üzere yanlara yüzünüz.
  • Yardım çağırınız.
  • Kendinizi yormadan suda uzun süre kalmaya hazır olunuz.

Uzmanlar, halk arasında kum göçmesi veya kum kayması olarak adlandırılan, ayakların altından kumun birden kaybolması olayına, rip akıntılarının neden olduğunu bildirmiştir. Rip akıntılarının, kıyılarda meydana gelen doğal bir olay olduğunu ve kıyının morfolojik özelliklerine bağlı olarak, dünyanın birçok ülkesinde görüldüğünü belirten uzmanlar, Rip akıntıları, kıyıya dik gelen dalgaların, kıyıdaki kayalık, rıhtım, mendirek ve kalabalık halde yüzen insanların bulunduğu kesimlerde, dalgaların doğrusal gidişini kesintiye uğratan nesnelerin etkisiyle oluşabilirler.

Dalgalarla kıyıya yığılan sular geri dönerken, denize doğru bir basınç oluşturmakta ve kıyının uygun bir kesiminden (genellikle o sahanın en derin kesiminden) denize doğru dönerek rip akıntısını meydana getirmektedir. Rip akıntıları, deniz tabanındaki ince malzemeleri karıştırarak çamurlu bir akarsu görüntüsü kazanan güçlü ve hızlı akıntılardır diye vurguladı.

RIP akıntıları boğulmalara neden oluyor

Uzmanlar, Rip akıntılarının saniyede 1-2 metre hızla, 20-30 metre genişliğinde bir hat boyunca denize doğru hareket ettiğine ve bu akıntıya kapılan insanların, çok iyi yüzme bilseler bile, boğulma riskiyle karşılaştıklarına dikkati çekerek, Kıyılardaki boğulmaların önemli bir kısmına bu akıntılar neden olmaktadır.

Akıntıya kapılan insanlar, hızla denize doğru sürüklenmeye başladıklarından, bu anafordan kurtulmak için panik halinde karaya doğru yüzmeye çalışırlar. Oysa en iyi yüzücüler bile rip akıntılarının hızı olan saniyede 1-2 metre yüzemez. Bu akıntıdan ve boğulma riskinden kurtulmak için karaya doğru değil, kıyıya paralel yüzerek akıntı alanından kurtulmaya çalışmak gerekir.

Rip akıntılarına karşı nasıl davranılması gerektiği bilinirse, boğulma olayları da azalır.

Tüm açıklamalara rağmen, “Ben çok iyi yüzerim bana bir şey olmaz” demeyin. Size de bir şey olabilir. Rip akıntısına kapılan biri çok iyi yüzme bilse de boğulabilir. Saatte 70 km hızla giden bir akıntıya karşı kim karşı koyabilir? Şunu kesin olarak bilmeliyiz ki şimdiye kadar bir şey olmamış olması, biz iyi yüzme bildiğimizden değil, güçlü bir rip akıntısı ile karşılaşmadığımızdandır.

rip-current“Ben zaten açılmıyorum ancak belime kadar olan yerde yüzüyorum” demeyin, çünkü rip akıntıları tam kıyıdan ve bilek hizasından başlar. Bir çok insan ayağı yere basarken, kendini emniyette hissederken boğulmaktadır.

“Ben insanların kalabalık olduğu yerden ayrılmıyorum, bir şey olursa yardım ederler” demeyin çünkü bazen insanların kalabalık olarak denize girmeleri rip akıntılarına sebep olmakta ve toplu boğulmalara neden olmaktadır. Ayrıca yardım etmeye çalışanların da boğulduğu sık görülmektedir.

rip-current2

rip5

rip currents

Hilal biçimli kıyılar tehlikeli

Hilal biçimli kıyılarda rip akıntısı ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, kıyılarda denize girecek olanlara uyarılarda bulunarak, Denize girmeden önce kıyı güvenliği şartları kontrol edilmelidir. Mendirek ve denize doğru çıkıntı yapan kayalıklardan 30-40 metre uzak durulmalı diye kaydetti.

Uzmanlar, rip akıntısı oluşabilecek kıyılara uyarıcı levhaların koyulması ve yoğun olarak denize girilen yerlerde can kurtaran bulundurulması gerektiğini de vurguladı.

rip-currents3

KAYNAK : -GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ARAŞTIRMA RAPORU , GENEL COĞRAFYA

Bu sayfayı oyla

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın