Türkler matematikte çok başarısız

matematik13 OCak 2007 tarihinde basında çıkmış bir yazı gözüme çarptı. Türk insanımızın iletişim konusunda neden çok fazla sorun yaşadığının matematik yeteneği ile bir ilgisi olduğunu hep düşünmüşümdür. Yazıda çok doğru bir noktaya değinilmiş:

Türk öğrencilerin matematik performansının çok kötü olduğu ortaya çıktı.

Türk Eğitim Sendikası Genel Başkanı Şuayip Özcan, sendikanın Türkiye ile OECD ülkelerini karşılaştırdığı açıklamasında, Türkiye’nin matematik performansında sondan ikinci olduğunu söyledi.

Özcan, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına göre, OECD ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin matematik performansına göre en başarılı ülkelerin Finlandiya, Kore, Hollanda ve Japonya olduğuna dikkat çekti.

Bu ülkelerde temel seviyede matematik yeterliliğine sahip olmayanların oranının yüzde 10’dan az iken, Meksika, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Portekiz’de yüzde 25’in üzerinde olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle dedi:

“OECD ülkelerinin skor ortalamasının 500 olduğu düşünüldüğünde; Kore’de öğrencilerin matematik performansı 542, Finlandiya’da 544, Hollanda’da ise 538’dir. Türkiye Meksika’dan sonra matematik performansında en başarısız ikinci ülke’dir. Türkiye’de öğrencilerin matematik performansı 423’tür.”

Özcan, öğrenci başına harcama oranının OECD ülkelerinde Türkiye’den 6 kat fazla olduğunu, Türkiye’de bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 10.4’ken OECD ülkelerinde ortalamanın yüzde 13.3 olduğunu kaydetti.

OECD ülkelerinde öğretmen maaşının Türkiye’dekinden ortalama 4 kat yüksek olduğunu da vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

“Türkiye eğitim alanında fazla mesafe katedilebilmiş değildir. OECD ülkelerinin hala çok gerisinde kalan ülkemiz, son sıraları hiç kimseye kaptırmaya niyetli değildir. Eğitim sisteminin iflasının vesikası olan bu tablo’nun muhatapları en kısa zamanda eğitimde acil durum planını devreye sokmalıdır. Aksi takdirde S.O.S. veren Türk Milli Eğitim sistemi kısa zamanda çökecekti

Kaynak: ANKA

Bu sayfayı oyla

Bir cevap yazın